"polemical book" — Słownik kolokacji angielskich

polemical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polemiczna książka
  1. polemical przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is not a polemical book.

    Podobne kolokacje: