"poke away" — Słownik kolokacji angielskich

poke away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szturchnij daleko
  1. poke czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I don't think I would have stood my ground and kept poking away at the thing's eyes, armed only with a campfire spit.

    Podobne kolokacje: