"pointedly tell" — Słownik kolokacji angielskich

pointedly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w sposób ostentacyjny powiedz
  1. tell czasownik + pointedly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Judge Wright pointedly told all the lawyers that she would be available today, and they spent about 45 minutes at midday in her chambers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo