BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"podwozie główne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podwozie główne" po polsku

"podwozie główne" — Słownik kolokacji angielskich

main landing gear kolokacja
  1. main przymiotnik + gear rzeczownik = podwozie główne
    Silna kolokacja

    This is due to the main gear being behind the center of mass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo