"podporządkowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podporządkowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

podporządkowanie

rzeczownik
 1. submission *
  • poddaństwo, podporządkowanie [UNCOUNTABLE]
   the condition of having submitted to control by someone or something else
   The country was forced into submission. (Kraj został zmuszony do poddaństwa.)
 2. subordination
 3. subjection
 4. subordinating
rzeczownik
 1. compliance ** , compliancy American English
  • zastosowanie się, stosowanie się, podporządkowanie się [UNCOUNTABLE]
   Sharper satellite images help to verify compliancy with agricultural regulations. (Wyraźniejsze zdjęcia satelitarne pomagają zweryfikować stosowanie się do przepisów w zakresie rolnictwa.)
   Compliance with international law must be a priority for all the parties involved. (Stosowanie się do prawa międzynarodowego musi stanowić priorytet dla wszystkich stron.)
 2. submission *
 3. subservience
czasownik
 1. comply with something *  
  to agree with something, to behave accordingly
czasownik
 1. obey *
 2. humour British English , humor American English **
 3. submit **