ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pod maską" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pod maską" po polsku

pod maską

idiom
 1. under the hood
  • pod maską (o niewidocznych elementach składowych czegoś, dosłownie i metaforycznie)

"pod maską" — Słownik kolokacji angielskich

under the hood kolokacja
 1. under przyimek + hood rzeczownik = pod maską (o niewidocznych elementach składowych czegoś, dosłownie i metaforycznie)
  Zwykła kolokacja

  My mother looked up, and I saw her eyes under the hood.

  Podobne kolokacje:
under the mask kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pod maską
 1. under przyimek + mask rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She looked up and formed another smile under the mask.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo