"podążać tropem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podążać tropem" po polsku — Słownik angielsko-polski

podążać tropem

czasownik
 1. trail ***
  • podążać tropem, śledzić [TRANSITIVE]
   I trailed a suspect. (Śledziłem podejrzanego.)
   Let's trail him, maybe we'll find out the truth. (Śledźmy go, może dowiemy się prawdy.)
   The police trailed them. (Policja ich śledziła.)