"pochód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pochód" po polsku

pochód

17 Best images about Parade floats on Pinterest | Pool noodles ...
rzeczownik
 1. march ****
  • marsz, pochód, przemarsz
   The march will take place on Sunday, let's hope it won't rain. (Marsz odbędzie się w niedzielę, miejmy nadzieję, że nie będzie padać.)
   Almost 2000 people participated in the march. (Prawie 2000 osób wzięło udział w pochodzie.)
 2. parade **
  • parada, pochód, widowisko [COUNTABLE]
   We watched the Thanksgiving parade on the TV. (Obejrzeliśmy paradę z okazji święta dziękczynienia w telewizji.)
   Do you want to go to the carnival parade with me? (Czy chcesz iść ze mną na karnawałowy pochód?)
   There is going to be a parade as a part of the festivities. (Parada będzie miała miejsce jako część uroczystości.)
 3. procession *
  • pochód, procesja, parada [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   For example, on 31 August participants in a procession were subjected to brutal beatings. (Przykładowo 31 sierpnia miało miejsce brutalne pobicie uczestników pochodu.)
   I've agreed to go to the procession with him tomorrow (Zgodziłam się pójść z nim na jutrzejszą procesję.)
 4. cavalcade

powered by  eTutor logo