"po przejściach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "po przejściach" po polsku

"po przejściach" — Słownik kolokacji angielskich

with a past kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the past
  1. with przyimek + past rzeczownik = po przejściach
    Zwykła kolokacja

    I need to break with my past once and for all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo