"plump woman" — Słownik kolokacji angielskich

plump woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pulchna kobieta
  1. plump przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Shortly, a small, plump woman in a business suit red.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo