"pluck out one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągać czyjś oczy
  1. pluck czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you're kind to him, he plucks your eyes out.

    Podobne kolokacje: