"pleasurable way" — Słownik kolokacji angielskich

pleasurable way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemna droga
  1. pleasurable przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I can think of more pleasurable ways to be reminded of being alive."

    Podobne kolokacje: