"pleasant-faced woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta z przyjemną twarzą
  1. pleasant-faced przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The screen showed the School Room and a pleasant-faced woman seated at the desk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo