"playoff picture" — Słownik kolokacji angielskich

playoff picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): playoff obraz
  1. playoff rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Both teams are on the outside of the playoff picture looking in.

    Podobne kolokacje: