"play times" — Słownik kolokacji angielskich

play times kolokacja
Popularniejsza odmiana: play several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasy gry
  1. play czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The rest of the money can be based on playing time.

    Podobne kolokacje: