"play for Huddersfield Town" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra dla Huddersfield Town
  1. play czasownik + town rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The left back went on to play for Northampton Town.

    Podobne kolokacje: