"play a woman" — Słownik kolokacji angielskich

play a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraj kobietę
  1. play czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If my playing a woman is going to get the point across, I'll do that.

    Podobne kolokacje: