"platinum setting" — Słownik kolokacji angielskich

platinum setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria platynowa
  1. platinum rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The gem in the ring was held in an expensive platinum setting.

    Podobne kolokacje: