ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"plate of cookies" — Słownik kolokacji angielskich

plate of cookies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talerz ciasteczek
  1. cookie rzeczownik + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Here's a plate of cookies and my phone number at home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo