"plate lunch" — Słownik kolokacji angielskich

plate lunch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lunch talerza
  1. plate rzeczownik + lunch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We're having a plate lunch in town," Buddy said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo