"plate forms" — Słownik kolokacji angielskich

plate forms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formy talerza
  1. plate rzeczownik + form czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In both cases, the plate formed was rolled down to about half of the original thickness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo