"plastic plate" — Słownik kolokacji angielskich

plastic plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talerz plastiku
  1. plastic rzeczownik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The door had a white plastic plate on it: Franklin Investigations.

    Podobne kolokacje: