ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"plant official" — Słownik kolokacji angielskich

plant official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik roślinny
  1. plant rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Soviet newspapers have reported that at least six senior plant officials, including the director, were dismissed after the accident.

powered by  eTutor logo