"place to buy" — Słownik kolokacji angielskich

place to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce kupić
  1. buy czasownik + place rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But they are not the only places to buy wine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo