"place over one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce ponad czyjś oczy
  1. place czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He picked up the black cups, one in either hand, and placed them over his eyes.

    Podobne kolokacje: