"pivotal time" — Słownik kolokacji angielskich

pivotal time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kulminacyjny czas
  1. pivotal przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That was a pivotal time for the company and the industry.

    Podobne kolokacje: