"pisarka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pisarka" po polsku — Słownik angielsko-polski

pisarka

rzeczownik
  1. writer ****
  2. penman
rzeczownik
  1. novelist *   [COUNTABLE]
    Balzac once said that life doesn't create perfect stories, but a novelist can. (Balzac powiedział, że życie nie tworzy idealnych opowieści, ale powieściopisarz tak.)

Powiązane zwroty — "pisarka"

czasownik
pisać = write +8 znaczeń
rzeczownik
pismo = script +3 znaczenia
pisanie = writing +7 znaczeń
pisownia = spelling , sp. (skrót)
pisarz = scrivener +3 znaczenia
przymiotnik
pisarski = literary +3 znaczenia
Zobacz także: pisarsko