"pioneering book" — Słownik kolokacji angielskich

pioneering book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzając książkę
  1. pioneering przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Invisible Frontiers" is, nevertheless, an important and pioneering book, dealing with events of high scientific and economic consequence.

    Podobne kolokacje: