"pilot announces" — Słownik kolokacji angielskich

pilot announces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot ogłasza
  1. pilot rzeczownik + announce czasownik
    Luźna kolokacja

    The pilot announced that, due to a storm, we would be grounded for two hours.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo