BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pieniądze z podatków" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pieniądze z podatków" po polsku

"pieniądze z podatków" — Słownik kolokacji angielskich

tax money kolokacja
  1. tax rzeczownik + money rzeczownik = pieniądze z podatków
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted to know my views on using tax money to arm other countries?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo