"picture theater" — Słownik kolokacji angielskich

picture theater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena obrazu
  1. picture rzeczownik + theater rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each is trying to get the business of a large chain of moving picture theatres throughout the United States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo