"picture suggests" — Słownik kolokacji angielskich

picture suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przywodzi na myśl
  1. picture rzeczownik + suggest czasownik
    Luźna kolokacja

    I don't agree with the statement that food prices are going down, as the picture in local supermarkets suggests different.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo