"picture sits" — Słownik kolokacji angielskich

picture sits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz siada
  1. picture rzeczownik + sit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She poured herself a Tequila, sat herself down, and reviewed the overall picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo