"picture printed" — Słownik kolokacji angielskich

picture printed kolokacja
Popularniejsza odmiana: picture is printed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wydrukował
  1. print czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was first person to have his picture printed on Finnish money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo