"picture presents" — Słownik kolokacji angielskich

picture presents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przedstawia
  1. picture rzeczownik + present czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Without exception, however, the picture presented was not very favorable.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo