"picture of one's wife" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś żona
  1. wife rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Johnson's eyes strayed toward the picture of his wife and children.

    Podobne kolokacje: