"picture of one's parents" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś rodzice
  1. parent rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead the picture of her parents remained sitting firmly on her dresser.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo