"picture of one's mother" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś matka
  1. mother rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You put a picture of my mother between your hands and were able to tell me where she lives today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo