"picture of one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś ręka
  1. hand rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An extremity X-ray is a picture of your hand, wrist, arm, foot, ankle, knee, hip, or leg.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo