"picture of one's father" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś ojciec
  1. father rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At home, they compared them to the tones in a picture of her father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo