"picture of one's family" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: family picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś rodzina
  1. family rzeczownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A picture of him and his family was on the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo