"picture of life" — Słownik kolokacji angielskich

picture of life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz życia
  1. life rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But I do not think it is a fair picture of human life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo