"picture of leaders" — Słownik kolokacji angielskich

picture of leaders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przywódców
  1. leader rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was taken at his 1999 French Open victory and joins a wall of pictures of inspirational leaders and their quotations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo