"picture of children" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz dzieci
  1. child rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He showed pictures of his children to drive the point home.

    Podobne kolokacje: