"picture exists" — Słownik kolokacji angielskich

picture exists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz istnieje
  1. picture rzeczownik + exist czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For many years, it was believed that only the (silent) picture negative of this movie still existed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo