"picture depicting" — Słownik kolokacji angielskich

picture depicting kolokacja
Popularniejsza odmiana: picture depicts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawianie obrazu
  1. picture rzeczownik + depict czasownik
    Luźna kolokacja

    The picture depicts a crime, but only one of us seems to realize what it is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo