"picture covers" — Słownik kolokacji angielskich

picture covers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przykrywa
  1. picture rzeczownik + cover czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The picture would only cover "certain periods" of Jackson's life, though the estate have not commented on which.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo