"picture belongs" — Słownik kolokacji angielskich

picture belongs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ma swoje miejsce
  1. picture rzeczownik + belong czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These pictures belong to the public and entrance to see them is free.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo