"pick at the time" — Słownik kolokacji angielskich

pick at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz wtedy
  1. pick czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    History is very unforgiving of people who pick the wrong side at the wrong time in the wrong place.

    Podobne kolokacje: