"physical intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fizyczna interwencja
  1. physical przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Remote support isn't usually an option with hardware as problems often require some physical intervention.

powered by  eTutor logo